โดยการเก็บคะแนนแบบ Double Point ที่สนาม Motor Sport Park Suvarnabhumi เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะสนามนี้จากโครงการ“SINGHA Junior Kart Challenge 2016” รุ่น 2 มาแล้ว ใครคว้าตำแหน่งอะไรไปจากรุ่นนี้บ้าง มาดูกันเลย

รุ่น Mini 

อันดับที่ 1 :

น้องนรรัศมิ์ อภิวาท (Nexsi)
รองอันดับที่ 1 :
น้องศุภกิตติ์ เจจิตรานันท์ (Tete)
รองอันดับที่ 2 :
น้องราชรัช สิงหรัตน์ (Spy)

 

รุ่น Rookie

อันดับที่ 1:
น้องสิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ (Minnie)
รองอันดับที่ 1:
น้องภูริต ไทยทองสุข (Pooh)
รองอันดับที่ 2:
น้องอริย์ธัช ธีรวัฒนาสิทธิ์ (Shutter)