clips update

activity update

 • Score & Ranking
 • INFORMATION
 • Karting tracks


COMING SOON

 

SINGHA KART CUP 2023 BY KIMI RAIKKONEN

เปิดประสบการณ์เยาวชนไทย ก้าวไกลระดับโลก

 

เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันได้รับสิทธิพิเศษ
สำหรับการซื้อรถ Tonykart Rookie พร้อมเครื่อง Mini Rok
ในราคาพิเศษเพียง 120,000 บาท จากราคาเต็ม 220,000 บาท
รวมถึงได้เข้าแข่งขันขันรอบ Challenge 1 และ 2 ฟรี
มูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยทีมเทคนิคมืออาชีพ
รวมมูลค่าส่วนลดทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

 

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รุ่น ::

 • รุ่น Rookies A (อายุ 9-10 ปี)
 • รุ่น Rookies B (อายุ 7-8 ปี)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ::

 • เยาวชนไทยและต่างประเทศ (โดยถือสัญชาติไทย)
 • อายุระหว่าง 7-10 ปี (ต้องไม่ครบ 11 ปี บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2566)
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถแข่งที่ออกโดย รยสท. มาก่อน
 • ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันโกคาร์ทที่รับรองโดย รยสท. มาก่อน

เงื่อนไขการรับสมัคร ::

 • เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันได้รับสิทธิพิเศษ
  ซื้อรถ Tonykart Rookie พร้อมเครื่อง Mini Rok
  ในราคาเพียง 120,000 บาท จากราคาเต็ม 220,000 บาท

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบ Challenge 1-2
  จะได้สิทธิพิเศษส่วนลดค่าสมัคร สำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน
  รายการ Rok Cup Thailand 2024 จำนวน 4 สัปดาห์การแข่งขัน
  จากทั้งหมด 5 สัปดาห์การแข่งขัน

 • รถทุกคันจะถูกเก็บกับผู้จัดการแข่งขันในระหว่างที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น
  ครบทุกสนาม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันจะได้รับรถโกคาร์ทคืน
  ต่อเมื่อจบการแข่งขันรอบ Final แล้วเท่านั้น ทางผู้จัดไม่อนุญาต
  ให้นำรถออกไปใช้ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว
  หรือจำเป็นต้องนำรถที่ซื้อในโครงการไปทำการแข่งขันรายการอื่น
  โดยไม่ลงทำการแข่งขัน รายการ Rok Cup Thailand 2024
  ตามที่กำหนด ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครล่วงหน้า
  และเก็บค่ารถราคาเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขการชำระเงิน)

 

วิธีการรับสมัคร ::

 • สามารถติดต่อและลงทะเบียนได้ที่สนาม Impact Speed Park ทุกวัน และ
  เวลาทำการ ได้ด้วยตนเอง เพื่อทำการ Pre-Selection (ทดสอบเวลา)
  โดยน้องๆ ต้องลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์
  ผ่านเว็บไซต์ Singhakartcup.com และกรอกใบสมัครได้ที่สนาม
  (ต้องสมัครทั้ง 2 ช่องทาง) พร้อมทั้งแจ้งทางสนามว่า
  มาทำการทดสอบเวลาของรายการ “Singha Kart Cup”

 • ผู้สมัครไม่สามารถขอดูผลการทำเวลาของผู้สมัครคนอื่นจากทางสนามได้
  ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามถ้าผู้จัดการแข่งขันทราบ ผู้สมัครที่กระทำการดังกล่าว
  จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการ Pre-selection (ทดสอบเวลา)
  จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ Training (รอบอบรม) เพื่อทำการเรียนรู้วิธีการขับขี่
  รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน หลังจากนั้นเข้าสู่รอบ Challenge
  (รอบการแข่งขัน) ต่อไป

 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการ Pre-selection (ทดสอบเวลา) ต้องยืนยันสิทธิ์
  หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
  ไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ผ่านเข้ารอบลำดับถัดไปมาแทน

 • ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Challenge (รอบการแข่งขัน) จะต้องชำระเงิน
  ตามเงื่อนไขที่รายการกำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขการชำระเงิน)


หมายเหตุ 
:: ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการทดสอบเวลา
ที่สนาม Impact Speed Park ก่อนเท่านั้น การสมัครถึงจะเสร็จสมบูรณ์
โดยในการทดสอบเวลาที่สนาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการ ให้กับทางสนามโดยตรง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและการรับสมัคร :
Line ID : singhakartcup (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสนาม Impact Speed Park : 02-055-8900
วันและเวลาทำการของสนาม
- จันทร์-ศุกร์                                             เวลา 14.00-22.00 น.
- เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์         เวลา 10.00-22.00 น.

 

วันและรอบการแข่งขัน ::
Pre-selection   พฤษภาคม - มิถุนายน 2566
                        ที่สนาม Impact Speed Park, เมืองทองธานี
Training           
19 สิงหาคม 2566 ที่สนาม พีระ คาร์ท ชลบุรี
                        (ร่วมกับสัปดาห์แข่งขันที่ 5 ของ Rok Cup Thailand 2023)
Challenge 1    30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ที่สนาม พีระ คาร์ท ชลบุรี
Challenge 2    25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ที่สนาม พีระ คาร์ท ชลบุรี

***วันและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง***

 

เงื่อนไขการชำระเงิน ::
งวดที่ 1      ชำระเงินมัดจำซื้อรถ 40,000 บาท หลังจากประกาศรายชื่อ
                 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Training (ชำระในรอบ Training)

งวดที่ 2      ชำระเงิน 100,000 บาท รอบ Challenge สนามที่ 1
                  โดยแบ่งเป็นค่ารถ 80,000 บาท และค่าประกันความเสียหาย 20,000 บาท
                 (ชำระในรอบ Challenge สนามที่ 1)

งวดที่ 3      ชำระเงิน 40,000 บาท สำหรับเป็นเงินสมัครล่วงหน้า
                 โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักลดสนามละ 10,000
                 เป็นส่วนลดค่าสมัครสำหรับการแข่งขันรายการ Rok Cup Thailand 2024
                 จำนวน 4 สัปดาห์การแข่งขัน จากทั้งหมด 5 สัปดาห์การแข่งขัน
                  (ชำระในรอบ Challenge สนามที่ 2)

 

การคืนเงิน ::

 • คืนเงินค่าประกันความเสียหาย 20,000 บาท เต็มจำนวน หลังจบการแข่งขัน
  Challenge สนามที่ 2 ไม่เกิน 15 วัน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน
  ไม่ทำให้รถเกิดความเสียหายระหว่างการแข่งขัน

หมายเหตุ ::
1) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทำให้รถเกิดความเสียหาย ค่าประกันความเสียหายจะถูกหักตาม
    ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนล่วงหน้า
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งขันครบ 2 สนามเท่านั้น ถึงจะได้เงินประกันความเสียหายคืน

 

 

 

SINGHA KART CUP 2023 BY KIMI RAIKKONEN

The competitors who have been selected to enter the competition
are entitled to special privileges for the purchase of a Tonykart Rookie
with a Mini Rok engine at a special price of only 120,000 Baht
from the full price of 220,000 Baht, including the running of
Challenge round 1 and 2 (100,000THB expenses) by our dedicated
Technical Team. A total discount value of around 200,000THB.

 

The competition will be divided into 2 classes ::

 • Rookies A (9-10 years old)
 • Rookies B (7-8 years old)

 

Qualifications ::

 • Thai and foreign youth (by holding Thai nationality)
 • Age between 7-10 years old
  (Must not complete 11 years before 31 June 2023)
 • No gender limit
 • Never hold a racing license issued by RAAT before.
 • Never participated in a kart race that has been approved by RAAT before.

 

Rules & Conditions ::

 • The competitors who have been selected to enter the competition
  are privileged to purchase a Tonykart Rookie with a Mini Rok engine
  for only 120,000 Baht from the full price of 220,000 Baht.

 • The competitors who have been selected to join the Challenge
  round 1-2 must have participated in  Rok Cup Thailand 2024 or
  Kart Championship of Thailand 2024 for every race weekends

 • All SKC karts will be kept with the organizer during the races
  that have not yet been completed then the karts will be returned
  to the competitors after the end of the Challenge round 2.
  The organizer will not allow SKC karts to be taken out during the race
  under any circumstances.

 • In case of the competitors fail to comply with such agreement
  or need to bring the SKC karts at any reason to compete in other events
  without participating in Rok Cup Thailand 2024 and
  Kart Championship of Thailand 2024 as specified, the organizer reserves
  the right to not refund the entry fee in advance and
  also the full price of kart will be charged. (more details in payment terms)

 

How to apply ::

 •  All applicants can contact and register at Impact Speed Park
  every day within working hours by yourself for Pre-Selection (time test).
  The kids must register online through the website
  at www.singhakartcup.com and fill out an application
  (must apply for both channels, online/offline) and inform the staff
  that coming to do Pre-Selection of the "Singha Kart Cup"

 • Candidates cannot request to see other applicants' time results
  at any reason. In any case If the organizers know applicants doing
  will be disqualified immediately.

 • Qualified candidates from Pre-selection (time test) will be eligible
  to pass the Training round to learn how to drive in term of racing
  correctly, including techniques used in competitions and after that,
  will be passed to the competition round.

 • Qualified candidates from Pre-selection (time test) must confirm
  the right after announcing the list of finalists within 7 days
  after the announcement. Otherwise, it will be considered
  a waiver and will call the next person who passed instead.

 • Those who pass into the Challenge round (competition round)
  must pay according to the conditions specified in the program.
  (more details in payment terms)

 

Note :: All applicants must take a time test at Impact Speed Park
only then the application is complete and the applicant
must pay the service fee to the Impact Speed Park directly

 

Contact and details :

Line ID : singhakartcup
(during working days and hours, Monday-Friday from 10.00-17.00)

Contact for details at Impact Speed Park: 02-055-8900

Opening days and hours at Impact Speed park :

 • Monday-Friday time : 14.00-22.00
 • Saturday - Sunday and public holidays : from 10:00 AM to 10:00 PM.

 

Dates of Competition ::

 • Pre-selection : May – June 2023
  at Impact Speed Park, Muang Thong Thani

 • Training :        19 August 2023
  at Bira Kart, Chonburi (at ROK Cup Rd 5)

 • Challenge 1 :  30 September - 1 October 2023         
  at Bira Kart, Chonburi

 • Challenge 2 :  25 - 26 November 2023         
  at Bira Kart, Chonburi

*** Dates and locations are subject to change ***

 

Payment Terms ::

1st installment: Pay 40,000 Baht for the purchase of SKC kart after
announcing the finalists to the training round (Pay in the Training round)

2nd installment: Pay total of 80,000 Baht for the complete
purchase of the SKC kart (Total 120,000 Baht).
Pay damage deposit 20,000 Baht (Pay in the Challenge round 1)

3rd installment: Pay 40,000 Baht as pre-paid of entry fees,
this amount will be deducted at 10,000 Baht in the form of a discount
on the entry fee package for Rok Cup Thailand 2024 for 4 events
out of total 5 events. (Pay in the Challenge Round 2)

 

Refund ::

 • Full refund of 20,000 Baht for damage deposit after the end
  of Challenge round 2 within 15 days, in the event that
  the competitors do not damage the SKC kart during the race.

Note :

            1) In the event that the competitors cause damage to the SKC kart,
            the damage deposit will be deducted accordingly actual damage
            which the organizer will inform the competitors in advance.

            2) Competitors must compete in all 2 races only in order
            to receive a refund of the damage deposit.