จากสนาม Bira Kart จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา โครงการ “SINGHA Junior Kart Challenge 2016” ในรอบนี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย